Erb Ruský Hrabovec
Aktuality O nás História Fotogaléria Dokumenty Kontakt

Oznamy


Návrh VZN DZN a poplatkov

Stanovisko HK k návrhu rozpočtu 2024-2026

Návrh rozpočtu 2024-2026

POH Košického kraja - záverečné stanovisko

Plagát - riešenie migračných výziev v obci Ruský Hrabovec

Zápisnica OkVK - Voľby do NR SR 30.9.2023

Oznam Kominárstvo Ondo - Eštok

Informácia pre voliča - voľby do NR SR 2023

Oznámenie emailová adresa - obec Ruský Hrabovec voľby do NR SR 2023

Určenie volebných okrskov a volebných miestností - obec Ruský Hrabovec

Dokument - vodíková stratégia KSK

Dokument - vodíková stratégia KSK

Strategický dokument RIS KSK

Oznámenie - regionálna stratégia KSK

PRO Ruský Hrabovec

Oznámenie REFERENDUM emailová adresa

Informácia pre voliča REFERENDUM 21.1.2023

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Košického samosprávneho kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávnych krajov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva

Dohoda č.22/42/012/58

Osobitný zreteľ

Oznámenie - úväzok starostu 2022-2026

Menovací dekrét zapisovateľa MVK

Inflačná pomoc - leták

Obvody a počet poslancov KSK

Rozhodnutie - voľby 2022

Oznámenie o utvorení obvodu a počtu poslancov

Oznámenie - emailová adresa obce

Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2021

Množstvo vytriedeného KO za rok 2021

Zmluva o dielo č. 1/2022

Dohoda č. 21/42/010/105

DOHODA č. 21/42/012/125

Zmluva o výpožičke

Zmluva o spolupráci číslo USVRK-OIP-2020/001620-086

VZN o MD a o MP

Zmluva o dielo chodníky

Výberové konanie Hlavný kontrolór Obce Rusky Hrabovec

Výzva Rekonštrukcia chodníkov II. etapa v obci Ruský Hrabovec

Výzva Rekonštrukcia chodníkov II. etapa v obci Ruský Hrabovec

Výzva Rekonštrukcia chodníkov II. etapa v obci Ruský Hrabovec

Výzva Rekonštrukcia chodníkov II. etapa v obci Ruský Hrabovec

Výzva Rekonštrukcia chodníkov II. etapa v obci Ruský Hrabovec

Výzva Rekonštrukcia chodníkov II. etapa v obci Ruský Hrabovec

Výzva Rekonštrukcia chodníkov II. etapa v obci Ruský Hrabovec

Oznámenie emailovej adresy

Zmluva o terminovanom úvere č. 77/019/18

Lekos s.r.o.