Erb Ruský Hrabovec
Aktuality O nás História Fotogaléria Dokumenty Kontakt

Oznamy


Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Košického samosprávneho kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávnych krajov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva

Dohoda č.22/42/012/58

Osobitný zreteľ

Oznámenie - úväzok starostu 2022-2026

Menovací dekrét zapisovateľa MVK

Inflačná pomoc - leták

Obvody a počet poslancov KSK

Rozhodnutie - voľby 2022

Oznámenie o utvorení obvodu a počtu poslancov

Oznámenie - emailová adresa obce

Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2021

Množstvo vytriedeného KO za rok 2021

Zmluva o dielo č. 1/2022

Dohoda č. 21/42/010/105

DOHODA č. 21/42/012/125

Zmluva o výpožičke

Zmluva o spolupráci číslo USVRK-OIP-2020/001620-086

VZN o MD a o MP

Zmluva o dielo chodníky

Výberové konanie Hlavný kontrolór Obce Rusky Hrabovec

Výzva Rekonštrukcia chodníkov II. etapa v obci Ruský Hrabovec

Výzva Rekonštrukcia chodníkov II. etapa v obci Ruský Hrabovec

Výzva Rekonštrukcia chodníkov II. etapa v obci Ruský Hrabovec

Výzva Rekonštrukcia chodníkov II. etapa v obci Ruský Hrabovec

Výzva Rekonštrukcia chodníkov II. etapa v obci Ruský Hrabovec

Výzva Rekonštrukcia chodníkov II. etapa v obci Ruský Hrabovec

Výzva Rekonštrukcia chodníkov II. etapa v obci Ruský Hrabovec

Oznámenie emailovej adresy

Zmluva o terminovanom úvere č. 77/019/18

Lekos s.r.o.