A
A
A

O nás

Samospráva

Strosta obce Hlavný kontrolór Poslanci
Tomáš Polák Agáta Mižáková

Ľubomíra Čokynová
Mária Mackaľová
Marián Dunda
Michal Bardzák
Miroslav Šukaľ

O obci


Obec Ruský Hrabovec sa nachádza v najvýchodnejšom cípe našej krajiny, na prelome Košického a Prešovského kraja, v okrese Sobrance. Hraničí s Ukrajinou.

Rozprestiera sa v severnej časti pohoria Popričný v doline Stežného potoka.

Stred obce sa nachádza v nadmorkej výške 280 metrov, v chotári sa nadmorská výška pohybuje od 252 do 528 metrov. Miernejšie spodné časti svahov sú odlesnené, vyššie strmšie, dolinami potokov rozčlenené svahy sú porastené listnatým lesom.

Žije tu 320 obyvateľov, ktorých nárečím je rusínčina, jazyk príbuzný jazyku susednej Ukrajiny. 11 percent obyvateľstva tvorí rómske etnikum, členovia ktorého sa aktívne zapájajú do spoločenského a verejne prospešného života obce.

Väčšina ekonomicky činného obyvateľstva v súčasnosti dochádza za prácou do vzialenejších miest alebo do zahraničia.

Medzi dominanty obce možno zaradiť dva kostoly: greckokatolicky chrám Svätého Juraja a pravoslávny chrám takisto zasvätený mučeníkovi Georgijovi.

V budove Jednoty sú v prevádzke obchod s rozličným tovarom a pohostinstvo.

Dedinu obklopuje prekrásne prírodné prostredie bohaté na vzácne druhy rastlín, drevín, živočíchov i vtáctva. Vrchy v okolí dedinky učupenej v údolí potoka Stežná, sú vynikajúcim miestom na pešiu turistiku, zbieranie liečivých rastlín a lesných plodov.

Do budúcnosti sa plánuje využitie tejto oblasti na vidiecku turistiku, športové a relaxačné aktivity.