A
A
A

História

História


Obec založili v 15. storočí na mieste osady, ktorá zanikla po tatárskom vpáde.

Spomína sa v roku 1567 ako súčasť panstva Humenné. Obyvatelia pracovali v rozsiahlych lesoch a chovali dobytok. Od 19. storočia tu bola píla.

Za I. ČSR sa obyvatelia zaoberali drevorubačstvom a pálením dreveného ulhia.

V rokoch 1939 až 1944 bola obec pripojená k Maďarsku.

V roku 1958 tu bolo založené JRD. Časť obyvateľstva v tomto období pracovala v priemyselných podnikoch v okrese, časť v Čechách.

Počas prvého sčítania ľudu, v roku 1787 bolo v obci 38 domov a 243 obyvateľov, v roku 1828 mala obec 70 domov a 514 obyvateľov, pri sčítaní ľudu v roku 1900 tu žilo 736 obyvateľov.

Do roku 1918 patrila obec do Zemplínskej župy.

V minulosti existovala obec pod názvami: Hrobec (1567), Oros Hrabovecz (1773), Ruský Hrabowec (1808) - maďarský Oroszhrabóc, Nagygereblyés.