A
A
A

Ostatné

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
8.4.2024
Zápisnica z volieb prezidenta SR 2024 II. kolo v obci Ruský Hrabovec
Detail dokumentu
Dátum 8.4.2024
Názov Zápisnica z volieb prezidenta SR 2024 II. kolo v obci Ruský Hrabovec
25.3.2024
Zápisnica z volieb prezidenta SR 2024 I. kolo v obci Ruský Hrabovec
Detail dokumentu
Dátum 25.3.2024
Názov Zápisnica z volieb prezidenta SR 2024 I. kolo v obci Ruský Hrabovec
18.2.2024
Voľby prezidenta SR - informácie pre voliča
Detail dokumentu
Dátum 18.2.2024
Názov Voľby prezidenta SR - informácie pre voliča
18.2.2024
Verejná vyhláška - kabelizácia
Detail dokumentu
Dátum 18.2.2024
Názov Verejná vyhláška - kabelizácia
18.2.2024
Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných obvodov - voľby prezidenta SR
Detail dokumentu
Dátum 18.2.2024
Názov Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných obvodov - voľby prezidenta SR
18.2.2024
Stanovisko HK k ZÚO za rok 2023
Detail dokumentu
Dátum 18.2.2024
Názov Stanovisko HK k ZÚO za rok 2023
18.2.2024
Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu
Detail dokumentu
Dátum 18.2.2024
Názov Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu
18.2.2024
Regionálna inovačná stratégia KSK
Detail dokumentu
Dátum 18.2.2024
Názov Regionálna inovačná stratégia KSK
18.2.2023
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023
Detail dokumentu
Dátum 18.2.2023
Názov Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023
18.2.2023
Vodíková stratégia KSK
Detail dokumentu
Dátum 18.2.2023
Názov Vodíková stratégia KSK
18.2.2023
Verejná vyhláška - kabelizácia20
Detail dokumentu
Dátum 18.2.2023
Názov Verejná vyhláška - kabelizácia20
18.2.2023
Určenie volebných okrskov a volebných miestností - obec Ruský Hrabovec
Detail dokumentu
Dátum 18.2.2023
Názov Určenie volebných okrskov a volebných miestností - obec Ruský Hrabovec
18.2.2023
Plagát - riešenie migračných výziev v obci Ruský Hrabovec
Detail dokumentu
Dátum 18.2.2023
Názov Plagát - riešenie migračných výziev v obci Ruský Hrabovec
18.2.2023
PRO Ruský Hrabovec
Detail dokumentu
Dátum 18.2.2023
Názov PRO Ruský Hrabovec
18.2.2023
POH Košického kraja - záverečné stanovisko
Detail dokumentu
Dátum 18.2.2023
Názov POH Košického kraja - záverečné stanovisko
18.2.2023
Oznámenie emailová adresa - obec Ruský Hrabovec voľby do NR SR 2023
Detail dokumentu
Dátum 18.2.2023
Názov Oznámenie emailová adresa - obec Ruský Hrabovec voľby do NR SR 2023
18.2.2023
Oznámenie - vodíková stratégia
Detail dokumentu
Dátum 18.2.2023
Názov Oznámenie - vodíková stratégia
18.2.2023
Oznámenie - regionálna stratégia KSK
Detail dokumentu
Dátum 18.2.2023
Názov Oznámenie - regionálna stratégia KSK
18.2.2023
Oznam Kominárstvo Ondo - Eštok
Detail dokumentu
Dátum 18.2.2023
Názov Oznam Kominárstvo Ondo - Eštok
18.2.2023
Informácia pre voliča - voľby do NR SR 2023
Detail dokumentu
Dátum 18.2.2023
Názov Informácia pre voliča - voľby do NR SR 2023