Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.2.2024
Názov Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Ruský Hrabovec
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
25.3.2024
Ohlasovňa - zrušenie trvalého pobytu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.3.2024
Dátum zvesenia 9.4.2024
Názov Ohlasovňa - zrušenie trvalého pobytu
18.2.2024
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Ruský Hrabovec
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.2.2024
Názov Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Ruský Hrabovec