Aktuality / oznamy obce

Oznámenie adresy na doručovanie delegačných listín a žiadostí o hlasovacie preukazy na Voľby do Európskeho parlamentu 2024
26.3.2024

Oznámenie adresy na doručovanie delegačných listín a žiadostí o hlasovacie preukazy na Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Ročný výkaz o komunálnom odpade 2023
26.3.2024

Ročný výkaz o komunálnom odpade 2023

Oznámenie výsledkov volieb na prezidenta SR 2024 v Ruskom Hrabovci
26.3.2024

Oznámenie výsledkov volieb na prezidenta SR 2024 v Ruskom Hrabovci

Upozornenie
22.3.2024

Upozornenie

Oznámenie o plánovanom výrube drevín, výzva, upozornenie
22.3.2024

Oznámenie o plánovanom výrube drevín, výzva, upozornenie

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Ruský Hrabovec na obdobie 01.03.2024-28.02.2030
18.2.2024

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Ruský Hrabovec na obdobie 01.03.2024-28.02.2030

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu
18.2.2024

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023
18.2.2024

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných obvodov - voľby prezidenta SR
18.2.2024

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných obvodov - voľby prezidenta SR

Verejná vyhláška - kabelizácia
18.2.2024

Verejná vyhláška - kabelizácia

Výročná správa obce za rok 2023
18.2.2024

Výročná správa obce za rok 2023

Stanovisko HK k ZÚO za rok 2023
18.2.2024

Stanovisko HK k ZÚO za rok 2023

Záverečný účet 2023 - návrh
18.2.2024

Záverečný účet 2023 - návrh

Voľby prezidenta SR - informácie pre voliča
18.2.2024

Voľby prezidenta SR - informácie pre voliča

Výročná správa za rok 2022
18.2.2024

Výročná správa za rok 2022

VZN 1/2023
18.2.2024

VZN 1/2023

POH Košického kraja - záverečné stanovisko
18.2.2024

POH Košického kraja - záverečné stanovisko

Plagát - riešenie migračných výziev v obci Ruský Hrabovec
18.2.2024

Plagát - riešenie migračných výziev v obci Ruský Hrabovec

Zápisnica OkVK - Voľby do NR SR 30.9.2023
18.2.2024

Zápisnica OkVK - Voľby do NR SR 30.9.2023

Oznam Kominárstvo Ondo - Eštok
18.2.2024

Oznam Kominárstvo Ondo - Eštok

Informácia pre voliča - voľby do NR SR 2023
18.2.2024

Informácia pre voliča - voľby do NR SR 2023

Oznámenie emailová adresa - obec Ruský Hrabovec voľby do NR SR 2023
18.2.2024

Oznámenie emailová adresa - obec Ruský Hrabovec voľby do NR SR 2023

Určenie volebných okrskov a volebných miestností - obec Ruský Hrabovec
18.2.2024

Určenie volebných okrskov a volebných miestností - obec Ruský Hrabovec

Dokument - vodíková stratégia KSK
18.2.2024

Dokument - vodíková stratégia KSK

Dokument - vodíková stratégia KSK
18.2.2024

Dokument - vodíková stratégia KSK

Strategický dokument RIS KSK
18.2.2024

Strategický dokument RIS KSK

Oznámenie - regionálna stratégia KSK
18.2.2024

Oznámenie - regionálna stratégia KSK

PRO Ruský Hrabovec
18.2.2024

PRO Ruský Hrabovec

Oznámenie REFERENDUM emailová adresa
18.2.2024

Oznámenie REFERENDUM emailová adresa

Informácia pre voliča REFERENDUM 21.1.2023
18.2.2024

Informácia pre voliča REFERENDUM 21.1.2023

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Košického samosprávneho kraja
18.2.2024

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Košického samosprávneho kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
18.2.2024

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí
18.2.2024

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávnych krajov
18.2.2024

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávnych krajov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce
18.2.2024

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva
18.2.2024

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva

Dohoda č.22/42/012/58
18.2.2024

Dohoda č.22/42/012/58

Oznámenie - úväzok starostu 2022-2026
18.2.2024

Oznámenie - úväzok starostu 2022-2026

Menovací dekrét zapisovateľa MVK
18.2.2024

Menovací dekrét zapisovateľa MVK

Inflačná pomoc - leták
18.2.2024

Inflačná pomoc - leták

Obvody a počet poslancov KSK
18.2.2024

Obvody a počet poslancov KSK

Rozhodnutie - voľby 2022
18.2.2024

Rozhodnutie - voľby 2022

Oznámenie o utvorení obvodu a počtu poslancov
18.2.2024

Oznámenie o utvorení obvodu a počtu poslancov

Oznámenie - emailová adresa obce
18.2.2024

Oznámenie - emailová adresa obce

Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2021
18.2.2024

Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2021

Množstvo vytriedeného KO za rok 2021
18.2.2024

Množstvo vytriedeného KO za rok 2021

Zmluva o dielo č. 1/2022
18.2.2024

Zmluva o dielo č. 1/2022

Dohoda č. 21/42/010/105
18.2.2024

Dohoda č. 21/42/010/105

DOHODA č. 21/42/012/125
18.2.2024

DOHODA č. 21/42/012/125

Zmluva o výpožičke
18.2.2024

Zmluva o výpožičke

Zmluva o spolupráci číslo USVRK-OIP-2020/001620-086
18.2.2024

Zmluva o spolupráci číslo USVRK-OIP-2020/001620-086

VZN o MD a o MP
18.2.2024

VZN o MD a o MP

Zmluva o dielo chodníky
18.2.2024

Zmluva o dielo chodníky

Výberové konanie Hlavný kontrolór Obce Rusky Hrabovec
18.2.2024

Výberové konanie Hlavný kontrolór Obce Rusky Hrabovec

Výzva Rekonštrukcia chodníkov II. etapa v obci Ruský Hrabovec
18.2.2024

Výzva Rekonštrukcia chodníkov II. etapa v obci Ruský Hrabovec

Výzva Rekonštrukcia chodníkov II. etapa v obci Ruský Hrabovec
18.2.2024

Výzva Rekonštrukcia chodníkov II. etapa v obci Ruský Hrabovec

Výzva Rekonštrukcia chodníkov II. etapa v obci Ruský Hrabovec
18.2.2024

Výzva Rekonštrukcia chodníkov II. etapa v obci Ruský Hrabovec

Výzva Rekonštrukcia chodníkov II. etapa v obci Ruský Hrabovec
18.2.2024

Výzva Rekonštrukcia chodníkov II. etapa v obci Ruský Hrabovec

Výzva Rekonštrukcia chodníkov II. etapa v obci Ruský Hrabovec
18.2.2024

Výzva Rekonštrukcia chodníkov II. etapa v obci Ruský Hrabovec

Výzva Rekonštrukcia chodníkov II. etapa v obci Ruský Hrabovec
18.2.2024

Výzva Rekonštrukcia chodníkov II. etapa v obci Ruský Hrabovec

Výzva Rekonštrukcia chodníkov II. etapa v obci Ruský Hrabovec
18.2.2024

Výzva Rekonštrukcia chodníkov II. etapa v obci Ruský Hrabovec

Oznámenie emailovej adresy
18.2.2024

Oznámenie emailovej adresy

Zmluva o terminovanom úvere č. 77/019/18
18.2.2024

Zmluva o terminovanom úvere č. 77/019/18