Erb Ruský Hrabovec
Aktuality O nás História Fotogaléria Dokumenty Kontakt

Samospráva


Starosta obce Kontrolór obce Poslanci
Cinkanič Juraj Mižáková Agáta Ing. Drahomíra Babičová
Ľubomíra Čokynová
Michaela Dundová
Mária Mackaľová
Ján Ivaniš


O obci


Kostoly Obec Ruský Hrabovec sa nachádza v najvýchodnejšom cípe našej krajiny, na prelome Košického a Prešovského kraja, v okrese Sobrance. Hraničí s Ukrajinou.

Rozprestiera sa v severnej časti pohoria Popričný v doline Stežného potoka.

Stred obce sa nachádza v nadmorkej výške 280 metrov, v chotári sa nadmorská výška pohybuje od 252 do 528 metrov. Miernejšie spodné časti svahov sú odlesnené, vyššie strmšie, dolinami potokov rozčlenené svahy sú porastené listnatým lesom.

Žije tu 320 obyvateľov, ktorých nárečím je rusínčina, jazyk príbuzný jazyku susednej Ukrajiny. 11 percent obyvateľstva tvorí rómske etnikum, členovia ktorého sa aktívne zapájajú do spoločenského a verejne prospešného života obce.

Väčšina ekonomicky činného obyvateľstva v súčasnosti dochádza za prácou do vzialenejších miest alebo do zahraničia.

Medzi dominanty obce možno zaradiť dva kostoly: greckokatolicky chrám Svätého Juraja a pravoslávny chrám takisto zasvätený mučeníkovi Georgijovi.

V budove Jednoty sú v prevádzke obchod s rozličným tovarom a pohostinstvo.

Dedinu obklopuje prekrásne prírodné prostredie bohaté na vzácne druhy rastlín, drevín, živočíchov i vtáctva. Vrchy v okolí dedinky učupenej v údolí potoka Stežná, sú vynikajúcim miestom na pešiu turistiku, zbieranie liečivých rastlín a lesných plodov.

Do budúcnosti sa plánuje využitie tejto oblasti na vidiecku turistiku, športové a relaxačné aktivity.

Lekos s.r.o.